CEM Claror, fill de lEscola Sagrada Família

 

El CEM Claror no només és un centre esportiu veí amb el què l’Escola té un conveni de col·laboració. És molt més que això: el CEM Claror en particular, i la Fundació Claror en general són, de fet, fills de l’Escola Sagrada Família. I és que la història de l’Esportiu i la Fundació Claror no es podria entendre sense l’Escola Sagrada Família, a la què estan íntimament lligats.


Història del lligam
Tal i com s’explica a la pàgina de la història de l’Escola Sagrada Família, l’any 1977 es va crear la Cooperativa Claror (prenent el nom de “Claror” del nom que havia tingut la pròpia escola als anys 30, durant la Segona República), formada pels mestres i les mares i pares d’alumnes de l’escola, amb l’objectiu de comprar-li l’Escola als Jesuïtes, que havien fet fallida econòmica, i gestionar-la fins que fos possible integrar-la a la xarxa d’Escoles Públiques que anys després pogués crear la Generalitat de Catalunya.

Als soterranis de l’Escola, els Jesuïtes havien deixat a mig construir una piscina i un gimnàs. Una de les moltes decisions que en aquells anys va prendre la Cooperativa va ser acabar la construcció d’aquella piscina i aquell gimnàs, al què anomenarien Esportiu Claror, per què donés servei tant als alumnes de l’Escola, com als veïns d’un barri mancat d’equipaments esportius. Així, l’Esportiu Claror va ser inaugurat el 19 de desembre de 1982.

A la segona meitat dels anys 80, un cop l’Escola Sagrada Família va entrar a formar de la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat, la Cooperativa Claror va perdre la seva principal raó de ser, que era la gestió de l’Escola, i mentre seguia gestionant l’Esportiu Claror, que era un ens independent de l’Escola, va iniciar un llarg procés de reflexió sobre el seu futur que va concloure, el 1989, amb la liquidació de la Cooperativa Claror i la creació d’una fundació sense ànim de lucre, la Fundació Claror, que com a hereva de la cooperativa, assumiria la gestió de l’Esportiu Claror en particular, i la promoció de l’esport, la salut, la cultura i el lleure en general.

El lligam actual
Tot i el gran creixement que des d’aleshores i al llarg dels anys ha experimentat la Fundació Claror, que actualment gestiona cinc centres esportius (quatre a Barcelona i un a Llinars del Vallés), l’Escola Sagrada Família mai ha perdut la forta vinculació amb  l’Esportiu i la Fundació que ella mateixa va crear, i avui dia segueix tenint un paper importantíssim en el màxim òrgan de govern de  la Fundació: el Patronat.

El Patronat de la Fundació Claror és format per onze persones, quatre de les quals estan directament vinculades a l’Escola Sagrada Família: dues persones representen el claustre de mestres, i dues a l’AMPA de l’Escola.Aquesta presència al Patronat permet que aquestes persones participin directament en els debats i presa de decisions més importants de la Fundació Claror, sigui quina sigui la qüestió a tractar.

Però a més d’això, l’Escola Sagrada Família i el CEM Claror tenen constituida una comissió de seguiment per tal que hi hagi la màxima complicitat en la relació de col·laboració entre ambdues parts en diversos àmbits d’actuació.

Avantatges per la comunitat de l’Escola Sagrada Família

Els alumnes de l’Escola Sagrada Família gaudeixen d’una sèrie d’avantatges en l’ús del CEM Claror:

  • Ús de la piscina: els alumnes de l’escola fan classes de natació a la piscina del CEM Claror a un preu reduït.
  • Preferència en la inscripció als Esplais que el CEM Claror organitza en períodes vacacionals: estiu, nadal i setmana santa.
  • Preferència en l’accés als equips de la secció de bàsquet Safa-Claror, fins a la categoria cadet.
  • Preferència en la inscripció de determinades activitats dirigides extra-escolars
  • L’Escola té preferècia d’ús de determinats espais del CEM Claror per a desenvolupar algunes activitats relacionades amb  el programa lectiu.
  • L'ús del pati gran diàriament en horari escolar.

A més, els familiars directes dels alumnes (mares, pares i germans) també gaudeixen d’altres avantatges preferents: 100% de descompte en el pagament dels drets d'inscripció com a abonats del centre. I sense llista d'espera.

Per a més informació consulteu el lloc web del CEM Claror