Escola Pública Sagrada Família - Història

Parlar de la història d’una escola és, en definitiva, parlar de la història de la societat en la qual es viu. Al llarg de la seva vida qualsevol institució pot anar canviant de noms, i, evidentment, de persones, però allò que fa que una institució arreli i mantingui els seus senyals d’identitat és el fet del que representa per a la societat al llarg de la seva existència. Una institució, com ara una escola, es fa gran quan creix i fa créixer les persones que hi viuen, ja que, en definitiva aquesta és la seva principal raó d’ésser.

Cronologia de l’escola

L’any 1903 es funda el Patronato de la Sagrada Familia amb la finalitat de catequitzar i escolaritzar la joventut del barri.

El 21 de febrer de 1904 s’inaugura el local del Carrer Sardenya format per un saló d’actes, dues sales habilitades per fer classes i altres destinades a vivenda dels porters i a serveis administratius.

El juliol del 36 la Generalitat de Catalunya es fa càrrec de l’Escola i li posa el nom d’Escola Unificada Claror. Fa reformes en el local i la converteix en una escola laica, catalana, mixta, popular i arrelada als corrents pedagògics avantguardistes de l’època.

El gener del 39 l’Escola torna a ser propietat de la Congregación Mariana de Barcelona.

A la dècada dels 40 es reprenen amb força les activitats escolars. El Complex Educacional Sagrada Familia torna a ser exclusivament de nens i no és fins els anys 60 que el CE Sagrada Familia torna a admetre criatures dels dos sexes.

El setembre del 76 s’inauguren els locals actuals del centre. Donat que la Companyia de Jesús per problemes econòmics vol desprendre’s del Centre, les famílies i els treballadors constitueixen una cooperativa mixta d’ensenyament amb l’objectiu d’esdevenir una escola pública, laica, plural i catalana, amb un ensenyament actiu immers dins els corrents de renovació pedagògica del moment. Aquest curs escolar el claustre de professors de l’Escola es renova profundament. El 78 té lloc la creació de Claror Societat Cooperativa Limitada.

El 30 de novembre del 79 es va firmar la cessió sobre la propietat del Centre entre la Companyia de Jesús i Claror Societat Cooperativa Limitada. El nom de l’escola passa a ser Escola Sagrada Família. L’Escola s’adhereix al CEPEPC, Col·lectiu d’Escoles per a l’Escola Pública Catalana.

El setembre de 1987 l’escola s’integra a la xarxa pública de centres d’educació infantil i primària de la Generalitat de Catalunya    amb el nom de CEIP Sagrada Família.

El curs 2002-2003 l'escola Sagrada Família celebra el seu Centenari.

El curs 2017-2018 continuem treballant amb aquesta il·lusió i amb els ideals de formar ciutadans i ciutadanes que cada dia siguin més persones. Respectant el procés individual per arribar a ésser ells mateixos. Preparant-los a saber afrontar el seu propi  pensament i la seva identitat. Transmetre coneixements oberts i saber interpretar-los críticament. Creiem que en el futur que s’esdevé, l’escola ha de ser un lloc per aprendre a veure el món amb una mirada renovada i curiosa, per aprendre a conviure amb les  realitats emergents. Unes realitats que mostren que canviar és un fet vital per a les persones, per a la societat, per al planeta. L’escola ha d’educar en el canvi.

Però sobretot l’escola l’hem de continuar fent entre tots: pares i mares, nenes i nens, mestres, monitors, administratives, conserges, feineres, cuiners...

Amb aquestes lletres hem fet una pinzellada amb afecte del nostre Centre, l’escola Sagrada Família.