"M'ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre" Confuci

NOFC (normes d'organització i funcionament de centre)

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre.

Així doncs, la present Normativa d’Organització i Funcionament de Centre ha estat elaborada per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part de l'equip docent, aprovada en Claustre i té el suport del Consell Escolar, d’acord amb la normativa vigent.

Talk to us

085 888 5555