"M'ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre" Confuci

Projecte STEAMcat

La nostra escola des del curs 2018 forma part del programa d’innovació pedagògica  STEAMcat.

Aquest programa consisteix en l’acompanyament dels centres mitjançant l’assessorament, la creació de la Comunitat STEAMcat, les formacions i els recursos. Aprofitant el lideratge distribuït del centre, les metodologies, perspectives i tecnologies adients a l’aula i el treball transversal del professorat, es fomenta el pensament crític de l’alumnat, es millora la percepció social de la ciència, per provocar un increment de la selecció d’estudis postobligatoris STEM per un canvi positiu de l’autopercepció dels alumnes en vers aquestes disciplines.

El Pla STEAMcat desplega les línies següents:

  • Potenciar la formació dels professors en els àmbits científics, tecnològics i matemàtics.
  • Potenciar les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els i les estudiants de l'educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne l'avaluació.
  • Encoratjar la participació de les empreses del sector a l'escola.
  • Promoure la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a la societat, fent èmfasi especial en les activitats adreçades a la comunitat educativa.

 

steam cat

 

#steamcat

 

Si esteu interessats en saber més sobre el projecte: https://projectes.xtec.cat/steamcat/

 

MEMÒRIA  STEAMcat ESCOLA PÚBLICA  SAGRADA FAMÍLIA

PROJECTE CONTINUïTAT ESCOLA PÚBLICA SAGRADA FAMíLIA

 

Talk to us

085 888 5555